Perhekuntoutuskeskuksemme johtaja Kim Berglundin juhlavuoden terveiset:

Lauste on lähes Suomen ikäinen, toimintamme aloittamisesta on 100 vuotta!
Pitkän historian aikana on koettu, ja oltu toteuttamassa monta kehitysvaihetta ja muutosta, joita jokaista on arvioitava ja tarkasteltava suhteessa ympäröivään, sen hetkiseen yhteiskuntaan. Ilman menneisyyttä ei olisi nykyisyyttä tällaisenaan.

Mihin suuntaan Lausteen johtaja arvioi perhekuntoutuskeskuksen palveluiden kehittyvän tulevaisuudessa? Katso video!

Valmiita muuntautumaan

Nyt toimialamme on suuren muutoksen edessä, ehkä suuremman kuin koskaan. Olemme vuosien varrella tottuneet nopeaan reagointiin ulkopuolelta tulleisiin muutosvaatimuksiin. Jälleen kerran olemme valmiita muuntautumaan muuttuviin rakenteisiin ja uudenlaisiin asiakastarpeisiin.
100 vuotta pitkät perinteet velvoittavat vastuunkantoa, mutta antavat myös valmiudet, nyt ja tulevaisuudessa, palvella asiakkaitamme yhä paremmin ja auttaa omalta osaltamme luomaan heille hyvinvointia.