Perhekuntoutuskeskus Lausteella perhetyön kulmakiviä ovat perheiden yksilöllinen kohtaaminen sekä yhteistyö viranomaisten ja perheiden läheisten kanssa.

Tehtävänämme on aina rakentaa yksilöllinen palvelukokonaisuus, joka auttaa perhettä myös tulevaisuudessa. Siihen kuuluvat lapsen näkökulman esiin tuominen, vanhemmuuden vahvistaminen, perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen.
Perheiden elämäntilanteet ovat yksilöllisiä, niin myös palvelumme perheille. Kokoamme moniammatillisen työryhmän vastaamaan perheen tarpeita, jotta perhe saa juuri oikeanlaista apua.
Haastattelimme yhtä perheiden kanssa työskentelevää asiantuntijaamme: perheterapeutti Maarit Koivistoa.

Lausteen perheterapeutti Maarit Koivisto kertoo, mitkä ovat tärkeimmät lähestymistavat perheterapeutin työskennellessä perheiden kanssa. Katso video!