Yli 14 vuotta nuoriso- ja aikuispsykiatrialla työskennellyt psykoterapeutti, perheterapeutti Janne Vikki on erikoistunut tunnesäätelyn vaikeuksiin. Hän on ollut alusta asti mukana Suomen ensimmäisessä nuorisopsykiatrian dialektisen käyttäytymisterapian tiimissä ja jakanut viimeisten vuosien ajan DKT-osaamistaan yli sadalle Lausteen työntekijälle.

Koulutusten tavoitteena on ollut tarjota Lausteen henkilöstölle keinoja auttaa asiakkaitaan tunteiden säätelyssä ja pääsemään irti tunteiden säätelemättömyyteen liittyvästä ongelmakäyttäytymisestä.
– Suurimmalla osalla lastensuojelun piirissä olevista lapsista on tunteiden säätelyn ongelmia. Ne tulevat esiin hatkailuna, itsensä tai toisten vahingoittamisena ja päihteiden käyttönä, Vikki selittää.
Dialektisessa käyttäytymisterapiassa auttaminen lähtee liikkeelle taitopuutosten tunnistamisesta. Puuttuvien taitojen opettelun avulla nuori oppii vaikuttamaan käyttäytymiseen liittyviin tunteisiin.

Mitkä ovat olleet Janne Vikille vaikuttavimpia tilanteita hoitotyössä, joissa nuori on saanut apua dialektisesta käyttäytymisterapiasta?

Myötätunto tärkeää

Vikin mielestä yksi DKT:n tärkeä anti lastensuojelun työntekijöille on auttaa näkemään asiakkaat myötätuntoisesti ja ymmärtäväisesti.
– Huonosti käyttäytyvä nuori herättää meissä ammattilaisissakin monia tunteita: vihaa, pelkoa ja suruakin. Jos kykenemme katsomaan nuoren käyttäytymisen taakse, voimme nähdä herkän ihmisen, jolla on taitopuutoksia. Tällöin työntekijän on helpompi suhtautua tähän henkilöön, ja nuorikin aistii sen.
DKT:n soveltaminen vaatii työntekijältä oman ajattelun muutosta, mutta onnistunut soveltaminen palkitsee.
– Kun lapsi, joka ei tule toimeen omien tunteidensa kanssa, oppii lopulta pärjäämään erilaisten tunteidensa kanssa, hän pärjää muutenkin elämässään, Vikki kiteyttää.

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)

  • DKT on tutkimusnäyttöön perustuva psykoterapiahoitomenetelmä, ja osa kognitiivista käyttäytysmisterapiaa (KKT).
  • Professori Marsha Linehan kollegoineen lähti kehittämään menetelmää alun perin epävakaisen persoonallisuushäiriön hoitoon USA:ssa 1970-luvun lopulla.
  • Suomessa ensimmäiset hoito-ohjelmat käynnistettiin 2000-luvun alussa aikuispsykiatrian puolella. Nykyään hoitomenetelmää käytetään jo isossa osassa nuorisopsykiatriankin yksiköitä.
  • DKT muokkautuu koko ajan ja siitä luodaan uusia sovellutuksia.
  • DKT:n perusolettamus on, että useat potilaiden ongelmista ovat seurausta tunnesäätelyn vaikeuksista ja ongelmakäyttäytyminen johtuu taitopuutoksista.
  • Potilas ei omaa riittävästi taitoja, joiden avulla kykenisi säätelemään tunteitaan ja käyttäytymistään.
  • Tunnesäätelyn vaikeudet johtavat usein mm. tunteiden välttelyyn, impulsiiviseen käyttäytymiseen ja ihmissuhdevaikeuksiin.

Lauste järjestää koulutuksia sosiaalialan toimijoille yhteistyössä DKT-kouluttaja Janne Vikin kanssa. Kysy lisää: jussi.ketonen@lauste.fi