Sijaisperhetoiminnasta

Kysymys: Mitä on perhehoito?

Vastaus: Kun puhutaan lastensuojelun perhehoidosta, tutumpi käsite monelle voi olla sijaisperhe. Sijaisperhe tarkoittaa tavallista perhettä, johon huostaanotettu lapsi tai useita lapsia muuttaa melko pitkäaikaisesti asumaan. Perhehoito voi tarkoittaa kuitenkin paljon muutakin. On olemassa lyhytaikaista perhehoitoa, jolloin lapsi voi olla sijaisperheessä esimerkiksi vain joitakin päiviä tai kuukausia. Perhehoitoa voi tarjota myös kokonaiselle perheelle, jolloin vanhempi ja lapsi voivat yhdessä asua perhehoitajan kodissa. Perhehoitoa voi myös joissakin tilanteissa tarjota hoidettavan kotona, esimerkiksi lapsen palatessa sijoituksen jälkeen vanhempansa luokse asumaan tai tuettaessa itsenäistyvää nuorta hänen omassa kodissaan.

 

Kysymys: Mitä perhehoitajalta edellytetään?

Vastaus: Perhehoitolain mukaan perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa. Tämä tarkoittaa sitä, että perhehoitajalta ei esimerkiksi edellytetä jotakin tiettyä koulutusta.

Mutta perhehoitajuus on hyvin erityinen tehtävä, joka voi muuttaa sinun ja perheesi arkea ja elämää tavoilla, joihin voi olla ennalta vaikeaa valmistautua. Siksi tuon lakipykälän ohella perhehoitajalta edellytetään myös avointa mieltä, joustavuutta ja rohkeutta kohdata asioita, jotka voivat tuntua vierailta. Tarvitaan myös sinnikkyyttä, kärsivällisyyttä ja hyviä yhteistyötaitoja. Ja kaikkein tärkeimpänä: lämpöä, rakkautta ja ymmärrystä.

 

Kysymys: Miten perhehoitajaksi voi päästä?

Vastaus: Ennen perhehoitajaksi ryhtymistä tulee osallistua ennakkovalmennukseen. Perhekuntoutuskeskus Lausteella valmennetaan uusia perhehoitajia PRIDE-valmennuksella. Valmennukseen voi tulla, vaikka ei vielä olisi varma, haluaako alkaa perhehoitajaksi. Valmennuksen tarkoituksena on antaa tietoa perhehoidosta, lapsen kasvusta ja kehityksestä, sekä mahdollistaa asian pohtiminen yhdessä valmentajien kanssa. Ennen perhehoitajaksi ryhtymistä on tärkeää miettiä esimerkiksi sitä, minkälainen perhehoitaja juuri sinä olisit. Minkälaisia vahvuuksia sinulla on? Mitkä asiat saattaisivat olla sinulle perhehoitajana vaikeita? Ennakkovalmennuksen aikana tehdään tällaista arviointia yhdessä valmentajien kanssa ja lopuksi yhteinen päätös siitä, voitko alkaa perhehoitajaksi.

 

Kysymys: Minkälaista on toimia Perhekuntoutuskeskus Lausteen perhehoitajana?

Vastaus: Toimiessasi Perhekuntoutuskeskus Lausteen perhehoitajana, saat tiiviin tuen perhehoidon tiimiltämme. Järjestämme sijoitetulle lapselle ja hänen läheisilleen, perhehoitajalle ja perhehoitajan perheelle räätälöidysti tukea. Toiset tarvitsevat tukea paljon, toiset vähemmän, jotkut kaipaavat enemmän keskustelua, toiset apua käytännön asioissa. Tuki suunnitellaan aina yhdessä tarpeiden mukaan. Käytössämme ovat Perhekuntoutuskeskus Lausteen palvelut, kuten perheterapeuttien, theraplayterapeutin ja toimintaterapeutin tuki. Lausteen perhehoitajana et jää yksin minkään asian kanssa. Etsimme yhdessä keinot niihin kohtiin, kun apua tarvitaan.

 

Klikkaa ja ilmoittaudu mukaan perhehoitajaksi >