Marjo Oinonen aloitti Perhekuntoutuskeskuksessamme sijaishuollon uutena palvelupäällikkönä tammikuussa 2017.

Oinonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, psykoterapeutti ja sairaanhoitaja. Hän siirtyi Lausteelle kuntasektorilta perhe- ja sosiaalipalvelujohtajan tehtävästä. Kysyimme viisi kysymystä tuoreelta laustelaiselta. Tutustu palvelupäällikköömme!

Marjo Oinonen aloitti Lausteen sijaishuollon palvelupäällikkönä tammikuussa 2017.

Minkälaiset ensitunnelmat ovat olleet työskentelystä Lausteella?

Olin muutaman ensimmäisen päivän mykistynyt siitä osaamisesta ja kehittämisestä, mitä täällä tehdään, ja kuinka innostuneita ja sitoutuneita työntekijät ovat. Lapsi- ja perhelähtöisyys ovat palveluiden perusta. Täältä löytyy samat organisatoriset toiminnan elementit kuin kunnasta, pienemmässä mittakaavassa.

Onko jokin asia yllättänyt? Mikä?

Palvelukulttuurin asiakaslähtöisyys ja se, miten asiakaspalveluhenkisyys välittyy myös työntekijöiden välisissä suhteissa. Perinteinen laitoshoito nähdään perheiden kuntoutuksena, johon on sisäänrakennettu erilaisia asiakasosallisuutta lisääviä ja tukevia toimintatapoja. Perhekuntoutuskeskus Lausteella on selkeä yhteinen visio ja strategia siitä, mihin ollaan menossa.
Täältä saa koko palveluketjun varhaisen tuen palveluista vaativan erityistason palveluihin, koulupalvelut mukaan lukien. Laitoshoidon ja perhekuntoutuksen terapeuttinen orientaatio toimii kuntoutuksen viitekehyksenä ja siihen ollaan sitouduttu koko organisaation tasolla. Tätä työtä tehdään pitkäjänteisesti.

Mitä teet Lausteen palvelupäällikkönä?

Toimin sijaishuollon yksiköiden vastuuhenkilönä ja johdan sijaishuollon palvelukokonaisuutta. Vastaan sijaishuollon palveluiden laadusta. Tähän liittyy asiakkuuksien ja yhteistyöverkostojen hoitaminen. Osallistun osaltani palveluiden kehittämiseen ja vaikuttavuuden arviointiin.

Mikä on mielestäsi tärkeintä työssäsi asiakkaiden näkökulmasta?

Palvelut ovat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä ja niillä saadaan yhdessä aikaan pitkäkestoista vaikuttavuutta, joka näkyy asiakkaan elämässä toimintakyvyn ja hyvinvoinnin paranemisena.

Mikä on tärkeintä työssäsi oman työnteon kannalta?

Se, että vastataan oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti niin kunta-asiakkaiden kuin asiakkaiden palvelutarpeisiin. Pidetään annetut palvelulupaukset. Pystytään tekemään jotain enemmän, laadukkaammin ja ketterämmin. Uskallamme kehittää, kokeilla ja auttaa. Voimme kehittää lastensuojelun vaativia erityispalveluita ja toivottavasti olla tulevaisuudessa osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa tältä osin.