Lastensuojelu on sana, joka herättää monissa pelkoa. Mutta onko näin oltava? Vertaistuella pelkoa voidaan hälventää ja saada tukea haastavassa tilanteessa.

Erityisesti sosiaalista mediaa selatessa silmiin osuu paljon kauhukertomuksia ja ikäviä kokemuksia lastensuojelusta. Monissa lastensuojeluaiheisissa Facebook-ryhmissä ilmapiiri on hyvinkin negatiivinen ja keskustelu käy kanavissa kiivaana. Itsekin näihin keskusteluihin osallistuneena olen huomannut, että vastaanotto voi olla jopa aggressiivista, jos kirjoitat siitä missä lastensuojelu on onnistunut tai mikä on mennyt hyvin.

Luulen tämän johtuvan siitä, että näissä ryhmissä aktiivisesti keskusteluun osallistuvat he, joilla esimerkiksi huostaanotosta on kulunut vasta vähän aikaa ja hätä tilanteesta on suuri. Perhe on myös voinut kokea epäoikeudenmukaisuutta tai heidän kohdallaan on toimittu väärin. Kokiessaan vääryyttä ihminen helposti katkeroituu. Tästä tunteesta voi olla vaikea päästä tai saada mieli muutettua.

Perheet voivat kohdata monenlaisia ongelmia, jotka voivat liittyä lapseen tai vanhempiin. Joskus keinot voivat loppua ja arjesta tulla todella haastavaa. Haastavissa tilanteissa lastensuojeluun voi hyvin itse ottaa yhteyttä, jos jaksaminen kerta kaikkiaan loppuu.

Lastensuojelun asiakkuus ei aina tarkoita, että lapsi sijoitettaisiin. Ja toisaalta, sijoituskaan ei aina ole paha asia. Lastensuojelutoimet perustuvat lakeihin, joista keskeisinä sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja lastensuojelussa on käytössä erilaisia avohuollon tukitoimia, joita tulisi kokeilla ennen kuin aletaan käyttää pakkokeinoja.

Joskus vertaistuki voi olla mahtava apu. Me kokemuskumppanit pyrimme siihen, että lastensuojelussa vahvistuisi käyttöön vertaistuen voima. Vielä ollaan alkutekijöissä, mutta halu muuttaa toimintatapoja on suuri. Itse olisin varmasti hyötynyt paljonkin vertaistuesta asiakkuuden alkumetreillä. Toivottavasti tämä mahdollisuus on tulevaisuudessa tarjolla mahdollisimman monilla lastensuojelun asiakkailla.

 

Kokemuskumppani

Ansku K.