• Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa lastensuojelun läpikäyneistä vanhemmista koulutetaan kokemuskumppaneita nyt lastensuojelussa oleville vanhemmille.

Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeemme hanketyöntekijänä on aloittanut Minttu Kallio. Tutustu Minttuun ja hänen ajatuksiinsa hankkeen alkutaipaleella.

Olen Minttu Kallio, utelias, asioista herkästi innostuva idealisti. Näen maailman ympärilläni täynnä mahdollisuuksia hyvän aikaan saamiseen. Näen myös jokaisessa meistä ihmisistä mahdollisuuden ja kyvyn hyväntahtoisuuteen ja hyvän tekemiseen, itselleen ja muille.

Muistan lapsuudestani erään helteisen bussimatkan Oulusta Posiolle. Bussikuski kuulutti ystävällisesti, että mikäli jollakulla tulee tarvetta pysähtymisille, voisivat aikuiset käydä asiasta ilmoittamassa kuskille. Penäsin etupenkistä kovaan ääneen, eikö meillä lapsillakin kuuluisi olla OIKEUS käydä pissalla.

Ihmisoikeudet, erityisesti lasten oikeudet ovat itselleni merkittävä osa arvomaailmaani ja myös asennettani, jolla työhöni suhtaudun. Sosiaalialan ammattilaisena haluan toimia aktiivisesti näiden arvojen, kuten toisen kunnioittamisen, ehdoitta kuulemisen, osallisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden toteutumiseksi ja tuoda niitä toiminnallani näkyviin. Jokaisella meistä on oikeus hyvään elämään ja oikeus saada hyvää kohtelua.

Vanhemmuuden tukeminen vaikuttaa lapsen suotuisaan kehitykseen

Olen koulutukseltani sosionomi ja musiikkiterapeutti. Olen työskennellyt neljäntoista vuotta perhekuntoutuksessa, jossa lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutustyöskentely on ollut työni keskiössä. Se on minulle sydämen asia. Työssäni olen alkanut oivaltaa, että auttaakseni lasta hänen elämässään eteenpäin, on minun suunnattava tukeni vanhemmalle ja vanhemman myönteisiin voimiin ylläpitää tämän ainutlaatuisen suhteen hyvää tekevää vaikutusta.

Jokaisella vanhemmalla on oikeus kokemukseen hyvästä vanhemmuudesta ja toisaalta etuoikeutettu vastuu ja velvollisuus suojata lapsensa oikeutta hyvään lapsuuteen.

Aivan kuten lapselle on tärkeää saada olla merkityksellinen, myös vanhemmalle on tärkeää saada kokea, että hän merkitsee ja pystyy itse vaikuttamaan lapsensa suotuisaan kasvuun ja kehitykseen. Jokaisella vanhemmalla on oikeus kokemukseen hyvästä vanhemmuudesta ja toisaalta etuoikeutettu vastuu ja velvollisuus suojata lapsensa oikeutta hyvään lapsuuteen.

Asiakkaasta kumppaniksi -hanke lisää myönteisiä kokemuksia vaikuttamisesta

Työ Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa on saanut jo alkuunsa minussa aikaan suurta innostusta. Hankkeen kautta vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti omaan ja lastensa elämään ja osana yhteisöä myös kaikkia lapsia suojaaviin palvelujärjestelmiin.

Uskon, että mitä enemmän myönteisiä kokemuksia ihminen saa vaikuttamisestaan, sitä enemmän myönteistä vaikuttamista ja vaikutusta syntyy. Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa meillä on mahdollisuus luoda yhteisönä rakenteita, joissa jokaisen ääni tulee kuulluksi ja jossa jokainen ääni vaikuttaa.

Matkalla Oulusta Posiolle bussikuski vastasi minulle: ”Iliman muuta saat sanua, jos on pissahätä.” Minulle tuli hyvä mieli, minua kuunneltiin ja sillä mitä sanoin oli merkitystä ja vaikutusta.

Lausteelle oli ilo tulla työskentelemään ja tekemään perheiden ja ammattilaisten kanssa yhteistä hyvää!

Minttu Kallio, Asiakkaasta kumppaniksi -hanketyöntekijä