Perhekuntoutuskeskus Lausteen Satulavuoren koulu toimii kahdessa yksikössä, Turussa ja Uudessakaupungissa. Koulu tarjoaa opetusta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla.

Oppilaat tulevat Perhekuntoutuskeskus Lausteen sijaishuollosta, kotoa tai toisesta sijaishuoltopaikasta.
Kun uusi oppilas tulee kouluun, häneen pyritään tutustumaan mahdollisimman hyvin. Tässä tehdään paljon yhteistyötä kodin tai sijoituspaikan kanssa. Opetusjärjestelyt suunnitellaan yksilöllisesti niin, että ne tukevat lapsen tai nuoren vointia ja kehitystä.
– On tärkeää antaa näille lapsille aikaa. Se, että asiat lähtevät sujumaan, voi viedä kaksi tai kolmekin vuotta, Satulavuoren koulun erityisluokanopettaja Miia Mämmelä sanoo.

Katso video: Miten Satulavuoren koulu huomioidaan oppilaiden yksilölliset tarpeet? Mitkä ovat tärkeimpiä oppimisen edellytyksiä?

Opetusta pienryhmissä

Satulavuoren koulussa opiskellaan samoja oppiaineita kuin muissakin ala- ja yläkouluissa. Koulunkäynti eroaa kuitenkin paljon tavallisesta koulusta.
Opetus tapahtuu pienryhmissä, joihin kuuluu korkeintaan 10 oppilasta. Aikuisia on useita, koska monilla lapsista ja nuorista on mukana henkilökohtainen ohjaaja.
– Oppilaat etenevät omaan tahtiinsa. Tavoitteena on, että jokainen saisi sopivasti onnistumisia ja haasteita, erityisluokanopettaja Mämmelä sanoo.

Alakoulussa opetus keskittyy paljolti siihen, että lapset oppivat olemaan muiden kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Varsinaiset oppituokiot ovat melko lyhyitä, ja niiden jälkeen on vapaampaa, aikuisjohtoista toimintaa.

– Koulunkäynti pyritään pitämään säännöllisenä, vaikka elämässä muuten olisikin vaikeita hetkiä, Mämmelä sanoo.

Lue lisää koulupalvelustamme