Perhekuntoutuskeskus Lausteella on pitkä, lähes vuosisadan mittainen historia ja kokemus lastensuojelun palveluista. Kattava palvelutarjonta täydentyi vuonna 2017 yhdellä merkittävällä sijaishuollon palvelulla: perhehoidolla.

Perhekuntoutuskeskus Lauste korostaa perhehoitopalvelunsa kotimaisuutta sekä monipuolisia tukipalveluita, joita he tarjoavat sekä sijaisperheelle että sijoitettavalle lapselle.

– Olemme asiantunteva, voittoa tavoittelematon ja täysin kotimainen palveluntarjoaja. Meillä on monipuolista ja vahvaa ammattitaitoa perhehoidon tukipalveluihin. Sijaisperhe saa Lausteelta kasvatuksen, mielenterveyden ja kuntoutuksen asiantuntija-apua ja jopa sijaishuollon vaativan tason terapiapalveluita. Voittoa tavoittelemattomana toimijana pystymme käyttämään resurssejamme henkilökuntamme laajaan ja säännölliseen koulutukseen ja lisäämään henkilöstömme menetelmäosaamista, Perhekuntoutuskeskus Lausteen perhehoidon asiantuntija, tiimiesimies Johanna Öhman kertoo.

– Kaikissa palveluissamme korostuu suunnitelmallisuus, yksilöllisyys ja ennaltaehkäisevä työote sijaisperheen ja sijoitetun lapsen tueksi. Me Lausteella valvomme, että lapsi saa perheessä oikeasti hyvää hoitoa ja sijaisperhe tarvitsemansa tuen ja avun.

Pulaa sijaisperheistä, jotka ottavat vanhempia lapsia ja sisaruksia

Perhe on lapselle usein parempi kasvuympäristö kuin laitos. Perheessä lapselle voidaan tarjota perheenjäsenyys, luotettavat ja pysyvät ihmissuhteet sekä kodinomainen elinympäristö. Lapsi voi saada perheessä korvaavia ja korjaavia kokemuksia traumaattisten ja vahingoittavien kokemustensa tilalle. Sijaisperheistä on pulaa Varsinais-Suomessa, kuten monin paikoin muuallakin Suomessa. Erityisesti on pulaa sijaisperheistä, joihin voitaisiin sijoittaa vanhempia lapsia tai sisaruksia.

Sijaisperheet toivovat usein sijoitukseen pieniä lapsia, koska saatetaan ajatella, että pienemmät lapset ovat ehtineet kohdata vähemmän laiminlyöntiä, ja että vaurioita on siten helpompi korjata. Lausteen perhehoidon asiantuntija Johanna Öhman haluaa oikaista tätä ennakkokäsitystä.

– Jokaisen sijoitettavan lapsen tausta on yksilöllinen. Vuosien kokemuksella voin sanoa, että mitä pienempi lapsi otetaan huostaan sen hurjempi tilanne on ollut perheessä. Jos lapsen hoitoa ja perusturvallisuutta on laiminlyöty, ja kiintymyssuhde hoitavaan aikuiseen ei ole päässyt kehittymään elämän ensimmäisinä elinvuosina, on lapsen perusta elämälle vaurioitunut. Tällä on kauaskantoisia seurauksia lapsen loppuelämään, ja on mahdollista, että sijoitukseen tulevan pienen lapsen tilanne ja oireilu ovat vaikeampia kuin esimerkiksi teini-ikäisen.

Perheen ja lapsen sovittava toisilleen

Perhesijoitus ei useinkaan toteudu hetkessä. Perhe osallistuu ensin sijaisperheiden puolivuotiseen valmennukseen. Sen jälkeen lapsen sijoittamisessa perheeseen on huomioitava monta asiaa.
– Me haluamme Lausteella tuntea sijaisperheet ja varmistua, että perheellä on valmiudet kyseisen lapsen hoitamiseen omassa kodissaan, osana omaa perhettä. Lisäksi sijaisperheen on jo sijoitusta mietittäessä ikään kuin tunnettava lapsi taustoineen omakseen. Kun sijoituksen edellytykset ovat molempien osapuolten osalta kunnossa, voidaan lasta auttaa parhaiten, Johanna Öhman sanoo.

Sijaisperheenä toimiminen vaatii sitoutumista, ja työ on ympärivuorokautista, mutta myös antoisaa – edistysaskeleiden näkeminen lapsen tilanteessa palkitsee.
Perhehoidon asiantuntija Johanna Öhman muistuttaa, että sijaisperheiden lisäksi tarvitaan tukiperheitä. Tukiperheiden tarve on jopa suurempi kuin pidempiaikaista sijoituspaikkaa tarjoavien perheiden.

– Tukiperheenä toimiminen on hyvä tapa aloittaa ja seurata, miten omat lapset suhtautuvat siihen, että kotiin tulee vieras lapsi. Perhe pääsee myös harjoittelemaan yhteistyötä viranomaisiin ja biologisiin vanhempiin.

Lisätietoa Lausteen perhehoitopalvelusta ja sijaisperheeksi hakemisesta

Tarvitsemme avuksemme sitoutuneita sijaisperheitä. Mitä perhehoitajuus vaatii, ja millaista apua Lauste tarjoaa perhehoitajille lapsen sijoituksen onnistumiseksi? Lue lisää perhehoitajaksi ryhtymisestä